9.7.11

May mà không gọi bia

Vạn Lý đi chuyến đi dài xuyên Thi Ẩm vừa đói vừa khát. Chợt thấy tửu quán của lão Ngạo, liền mừng quá dừng chân. Trong quán chỉ vỏn vẹn 2 thứ nước uống là sữa tươi và bia tươi.
Vạn Lý chọn bừa sữa tươi, lập tức 1 cô to lớn cầm cốc lên, đưa vào ngực và nặng 1 ly to đưa Vạn lý!
Cu cậu thất kinh:
- Hồi đó giờ mới thấy sữa tươi, đúng là tươi thật! May mà hồi nãy mình không gọi bia tươi!

No comments:

Post a Comment