19.10.12

Tỏ tình

thiethoa ỏ- ình với thiendi,


- "Em có biết rằng anh... yêu... yêu... em... em không?"

thiendii:

- Vậy thì anh đi mà nói với nó!

thiethoa luống cuống:

- Không... không phải, ý anh muốn nói là... anh... anh... yêu.. em...

thiendi

- Vậy thì để anh ta nói với em...

thiethoa bực bội với giọng khó chịu:

- Trời ơi là trời, không phải thế... anh muốn nói rằng... anh... anh...yêu... em.. em
thiendi cáu gắt:

-Vậy thì để anh ta đi nói với nó.

Muốn trở thành đàn ông

Vượt bao chướng ngại - cả về khoảng cách lẫn vật chất - 1t2u3a4n mới vào được Sì-gòn giao lưu cùng các nhân vật có đẳng cấp của TAL.

Thết đãi người phương xa, Lanhdien trổ tài làm đủ các món sơn hào hải vị chưa từng có, làm 1t2u3a4n một phen đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác... Cuối buổi tiệc khi dạ dày không còn chỗ nào có thể chứa thêm được nữa, 1t2u3a4n mới nói được câu cảm thán:
- Huynh lanhdien nấu ăn quả là danh bất hư truyền!

Lanhdien hớn hở ra mặt:
- Thế chú mày có muốn trở thành đầu bếp không?

1t2u3a4n xanh mặt:
- Không không huynh ơi, đệ chỉ muốn trở thành đàn ông...

I'm sorry

1t2u3a4n mới học tiếng Anh vô tình đụng phải một cô Tây (chân dài miên man) tại Big C Đà Nẵng. 1t2u3a4n liền nói: “I’m sorry – Xin lỗi”, cô Tây cũng lịch sự: “I’m sorry too – Tôi cũng xin lỗi”.

1t2u3a4n nghe xong vội vàng: “I’m sorry three – Tôi xin lỗi ba lần”, cô Tây nghe thấy lạ quá hỏi: “What are you sorry for? – Anh xin lỗi về cái gì chứ?”.

1t2u3a4n làm luôn: “I’m sorry five – Tôi xin lỗi năm lần”. Cô Tây lo lắng hỏi: “Sorry, are you sick? – Xin lỗi, ông có ấm đầu không?”.

1t2u3a4n vẫn thản nhiên “I’m sorry seven – Tôi xin lỗi bảy lần”.

Cô Tây tức lắm trợn mắt hỏi “Sorry, do you intend to count to eight? – Xin lỗi, ông định đếm đến tám chắc”. 1t2u3a4n kiên nhẫn đáp: “I’m sorry nine – Tôi xin lỗi 9 lần”.

Cô Tây ngọng luôn “Sorry, then..then…- Thế thì, thế thì”. 1t2u3a4n vớt vát “I’m sorry eleven…- Tôi xin lỗi 11 lần”.

Cô Tây phải ngừng. Nếu tiếp tục hỏi thì có lẽ 1t2u3a4n sẽ sorry hundred…033