23.9.15

Gửi nhầm

Bé Bongnho về khoe với mẹ:
- Cả lớp chỉ có mình con trả lời được câu hỏi của thầy.
- Ôi con trai của mẹ giỏi quá. Thầy hỏi gì nào
- Thầy hỏi: Em nào gửi thư tình cho bạn Lanh Côn mà nhầm cho thầy đây này!

No comments:

Post a Comment