3.10.11

Ghét của nào trời trao của nấy

Cô giáo đang đọc truyện "Ba chú heo con" cho các bé nghe
đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm: "Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé".
.

Cô giáo ngừng lại hỏi:

- Các con có biết bác nông dân nói gì không?

hothiethoa liền giơ tay:

- Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.


cô giáo giận dữ

- hohiethoa Em nghĩ gì khi tuần này đã bị điểm 2 lần thứ ba?

thiethoa cười khì

- Thưa cô, em đã hiểu ý nghĩa câu: "Ghét của nào trời trao của ấy".

No comments:

Post a Comment