6.10.11

Kiểm điểm

Trong một buổi Offline thành viên TAL. Lúc cuộc rượu đến đỉnh điểm, lão Ngạo khề khà:
- Thôi thì bây giờ đến mục bàn luận ưu- khuyết điểm. Mấy bác thấy ai có khuyết điểm gì thì xin cứ thẳng thắng phê bình. Riêng Ngạo thì Ngạo tự nhận trước (kẻo người ta lôi ra cũng thế), Ngạo có 2 khuyết điểm lớn mà cả chục năm nay chưa bỏ được là thù dai là hay trả thù vặt. Ai thấy còn điểm nào thì xin nói ra!

No comments:

Post a Comment