14.10.11

Dậy trễ

Lãnh Diện lên TAL với bộ mặt u ám ! Mọi người quan tâm hỏi han rất nhiệt tình, lão kể lể:
- Tôi bị vợ mắng các lão ạ!
- Sao thế! ? Lý do
- Tui có thói quen đi tiểu rất đúng giờ! NGày nào cũng 6h là tôi tiểu!
- Vậy thì có sao đâu!
Lãnh diện buồn rầu than:
- Nhưng sáng nay tôi dậy lúc 6h30

No comments:

Post a Comment