14.10.11

Tác dụng khi cho trẻ uống rượu

Thằng Điên Nhất đang chở vợ con bon bon trên đường thì bị cảnh sát chặn lại và đề nghị thử độ cồn bằng cách thổi vào máy kiểm tra. Kết quả dương tính. Hắn ta cãi máy hỏng, khăng khăng mình không uống rượu. Cảnh sát liền cho vợ hắn ta thử, kết quả cũng vậy. Cực chẳng đã, đứa con của họ đang ngồi đằng sau xe cũng bị lôi ra thử. Kết quả y chang. Viên cảnh sát lấy làm xấu hổ đành để họ đi.

Được một đoạn, Thằng Điên Nhất quay lại nói với vợ: "Thấy chưa ! Thế mà em cứ cấm anh cho con uống rượu".

No comments:

Post a Comment