17.1.12

Phanh nó ở đâu

Đường vắng, Lục Tuyệt đang lái xe Dream II chạy bon bon thì Lãnh Diện lái một chiếc Babetta phóng vọt lên,Lãnh Diện nghênh nghênh đầu nói:
- Có biết Babetta không?
Lục Tuyệt không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù Lãnh Diện vẫn kịp ngoái sang gào:
- Có biết Babetta không...?
Lục Tuyệt chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, Lục Tuyệt thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn cái đầu bù xù của Lãnh Diện thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, tay lái Lục Tuyệt hất hàm:
- Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?
- Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.

No comments:

Post a Comment