9.1.12

Thăm Đạm Tiên


Thăm Đạm Tiên..

Thanh minh nhằm tiết tháng ba
Bay qua Trung Quốc thăm bà Đạm Tiên
Chợt nghe chào ..Chàng ..Cao Nguyên*
Rợn cả tóc gáy thắp liền nén nhang..
Xì xụp bày tỏ cùng nàng..
Bao nhiêu thì ấy giao hoan cùng mình
Tì bà gãy khúc xuân xinh..
Cờ vây xấp ngữa.. trọn tình canh thâu..
Đạm Tiên lời đáp rầu rầu..
Bước ra khỏi mộ .. Cùng nhau được mà..
Nét ngài ..yếm trắng quần thoa..
Đạm Tiên khéo giữ ngỡ là đôi mươi..
Nhoẻn miệng nhẹ rót tiếng cười
E ấp nàng ướm làn môi dịu dàng
Đang phê đắm đuối dở dang..
Bố thằng đốt pháo ...để nàng thăng thiên
Kể ra cũng đáng đồng tiền ..
Bay qua Trung Quốc Đạm Tiên đón chào..
Về Thi Ẩm .. Kể tào lao ..
Chuyện qua Trung Quốc tầm phào Trà Dư ..

No comments:

Post a Comment