8.1.12

Nằm một tuần rồi

aydada tới cửa hàng bán cá.

dada cầm một con cá lên, đưa nó lại gần miệng mình

rồi thì thầm điều gì đó

. Sau đó aydada lại đưa nó lên gần tai.

Thấy lạ, MrCafeSua hỏi:


- dada làm gì đấy?

- Tôi hỏi nó về tình hình dưới đại dương.

- Thế nó nói sao?

- Nó bảo không biết gì vì nó đã nằm ở đây một tuần rồi

No comments:

Post a Comment