17.1.12

Nó đếch biết

MaKaRa vừa đậu đại học bèn hí hửng xách ba lô hòm xiểng lên thành thị.

Cái gì cũng mới, cái gì cũng đẹp. MaKaRa tha hồ ngắm thỏa thích.

Đang lúc ngơ ngẩn ngước cổ nhìn tòa nhà 12 tầng cao vòi vọi, bỗng đâu một giang hồ chân đất đến quát:

- Ê, ai cho mày dám nhìn tòa nhà này? Nhìn là phải trả tiền nghe chưa?

- Dạ... dạ...

- Mỗi tầng trả 5 xiền. Nhìn được mấy tầng rồi, đưa... curon cho ta?

- Dạ, dạ.... em mới nhìn được 5 tầng thôi ạ ... ạ... ạ...

- Năm năm hăm mươi lăm. Curon!

Giang hồ vừa đi khỏi, MaKaRa cười hềnh hệch:

- Tưởng người thành phố khôn thế nào. Ta nhìn hết rồi mà nó đếch biết, hê hê.

No comments:

Post a Comment