9.1.12

Cũng cần có tiền

Cậu sinh viên Makara hỏi xin bố NgaoThe 200 ngàn. NgaoThe nghiêm mặt:
- Con có biết trong cuộc sống vẫn còn những thứ quan trọng hơn tiền bạc không?
- Con cũng biết thế, nhưng mình cũng phải có tiền để đưa “những thứ đó” đi xem phim chứ!

No comments:

Post a Comment