29.1.12

Mộng du vô ích thôi

Dạo này không hiểu sao Lãnh Diện mắc bệnh mộng du, cứ gần sáng là dậy khỏi giường đi… “mò”.
Một hôm, thấy Lãnh Diện “mộng du”, cô vợ nhắc:
- Hôm nay có mộng mãi cũng vô ích thôi, tôi đuổi con bé giúp việc đi rồi.

No comments:

Post a Comment