10.1.12

Can Đảm

Trụ trì Cafe Sữa là chẳng những tu đạo cao thâm mà còn rất mực dũng cảm.
Chiều nọ, hơn chục tên sơn tặc tiến đến gần chùa, ngài liền quát đám hộ tăng đang run lẩy bẩy:

- Mang cho ta cái cà sa màu đỏ!

Mặc cà sa đỏ, ông lao vào cuộc huyết chiến,bọn sơn tặc thua chạy.
Các hộ tăng khâm phục hỏi:

- Tại sao ngài lại mặc cà sa đỏ trong trận đánh?
- Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và chúng đệ tử cũng vững tâm chiến đấu.

Bình minh hôm sau, hơn trăm tên sơn tặc kéo đến vây lấy ngôi chùa khốn khổ. Trụ trì CafeSua bình tĩnh ra lệnh:

- Hãy lấy cho ta chiếc Cà sa và bộ nội y màu... vàng! 

No comments:

Post a Comment