10.1.12

Đưa dùm

Sau một phút hốt hoảng, Thiên Di quay đi lẩm bẩm một mình :
- Không phải chứ. Mình đã đi trước từ tối rồi mà.
- Không phải của cô nương đâu. Của tại hạ đấy. Rình coi nhị vị lâu quá ko nhịn nổi. Làm ơn cho xin tờ giấy đi.
Giật bắn mình, cả 2 quay qua xem kẻ vừa nói là ai. Té ra là lão luctuyetngoclong.

No comments:

Post a Comment