1.1.12

Đê tiện uất ức bí lục

[Hình: 12360332723119_yume_photo.jpg]
CafeSua đại sư luôn mang trong mình hoài bão trở thành Chủ Công Đê Tiện hội, muốn vậy thì phải đê tiện hơn người. Lão Lang thang khắp năm châu bốn bể tầm sư học đạo.

Một hôm, trên đường lang thang ở Thi Ẩm Trấn chẳng may trợt chân rớt xuống vực. Trong cái rủi có cái xui, ở dưới vực sâu trăm dặm (nơi mà xưa kia biết bao anh kiệt quần lài đã ngã xuống), lão nhặt được cuốn bí kiếp cũ kỹ, bìa có ghi "Đê Tiện Bí Lục", nhìn đã biết là tuyệt kỹ đã thất truyền trong nhân gian.
Lật trang đầu tiên , quyền bí kiếp ghi rõ:

- nếu muốn học được môn này..người phải tự cung..

Vì khao khát muốn được làm Chủ Công Đê Tiện Hội..CafeSua chấp nhận...

Sau khi tự cung xong, máu chảy đầm đìa, anh ta run rẩy lật sang trang thứ 2 thì có ghi tiếp :
-nhưng không tự cung thì cũng cũng không sao.. ...

Về sau tuyệt kỹ này được lưu truyền với cái tên đã được sửa đổi “Đê Tiện uất ức bí lục “

No comments:

Post a Comment