3.1.12

Không cần thêm đâu

Điềm Nhi chuẩn bị tham gia buổi diễn dành cho sinh viên trong buổi cắm trại, bèn nhờ bé Chảnh :

- Ê, cậu chọn giúp tớ hai bài hát để ngày mai hát trong buổi giao lưu nhé.

- Sẵn sàng thôi. Nhưng có lẽ không cần chọn đến hai bài, cậu không có cơ hội hát đến bài thứ hai đâu.

- ?! 

No comments:

Post a Comment