21.3.12

Không muốn thấy thầy đứng 1 mình

Thầy Lục Tuyệt rất quan tâm học trò của mình. Một hôm, thầy ra sáng kiến sẽ kèm riêng những em học dốt, bèn nói:
- Em nào cảm thấy mình học dốt, không tiếp thu được bài giảng thì đứng lên...
Cả lớp ngồi yên, mãi sau thấy bé Perfech lặng lẽ đứng dậy.Thầy Lục Tuyệt mỉm cười nói.
- Perfech em rất dũng cả...m, tại sao em lại cho là mình học dốt.
- Thưa thầy, thầy đừng hiểu nhầm ý tốt của em, chẳng qua em không muốn thấy thầy đứng một mình thôi!

No comments:

Post a Comment