21.3.12

Bò đực làm tốt hơn

Một ngày TieuChieu trốn học. Hôm sau đến trường, cô giáo ThienDi hỏi:
- Hôm qua em làm gì mà không đến trường?
- Em dẫn con bò cái của Suphu LanhDien đến chỗ con bò đực...
- Sao Sp LanhDien của em không làm được à?
- Dạ...SP em thì làm cũng được, nhưng bò đực làm tốt hơn chứ...

No comments:

Post a Comment