16.3.12

Để tôi xem lại

Lãnh Diện được 1 con cóc bị kẹt dưới bánh xe. Con cóc bỗng nói:
_Cám ơn ông. Tôi sẽ cho ông 1 điều ước.
Lãnh Diện nói:
_Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay.
Lãnh diện gọi con chó ra và khi thấy nó chỉ có 3 chân, con cóc nói:
..._Khó lắm, ông xin điều khác đi.
Lãnh Diện trả lời:
_Vậy hãy làm cho vợ tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay. Khi bà vợ bước ra khỏi xe, con cóc nói:
_Ông cho tôi xem lại con chó thế nào.

No comments:

Post a Comment