21.3.12

Cái chăn đâu rồi

Lãnh Diện Sư Phụ là một giáo viên đê tiện tài năng, Và bao giờ bài giảng của sư phụ LanhDien cũng có phần dẫn nhập rồi mới giới thiệu tựa bài, đại loại như:
“Trăm năm trăm cõi người ta
Đã sống thì phải thở ra hít vào
Trăm năm trong cõi người Tàu
Đã sống thì phải hít vào thở ra.
...Hôm nay chúng ta học bài Hệ hô hấp”.

Lần nọ, LanhDien chuẩn bị dạy tới bài “cái mền” (cái chăn). Ngẫm nghĩ chán chê, LanhDienSP hỏi học trò:
- Hàng ngày, ngoài ăn uống ra, chúng ta còn phải làm gì?
Cả lớp đáp:
- Dạ, ngủ ạ.
Thấy đúng ý, thầy hỏi tiếp: - Thế chúng ta ngủ ở đâu?
- Dạ, trên giường. - Thế giường có gì?
- Dạ, có.. nệm ạ.
Thầy giáo hơi bực mình, nhưng nghĩ chắc là sắp tới gối mền rồi, bèn hỏi đệ tử ruột TieuChieu:
- Vậy trên nệm có gì? (ý là trên nệm có chăn á)
... - Dạ, mẹ em.
- Vậy trên mẹ em có gì?!! (ý là trên nệm có chăn á) 004
- Dạ… ba em.
Mất kiên nhẫn, LanhDien đập bàn hỏi:
- Vậy cái mền nhà koan đâu rầu ? 033
- Dạ, mẹ em đạp nó rớt xuống gầm giường rồi! - !!! Laugh

No comments:

Post a Comment