6.10.13

Ngửi phao câu đoán địa chỉ

1t2u3a4n đi du lịch, đến giờ ăn tối, anh ấy vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh.

Cô hướng dẫn viên giới thiệu:

- Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh.

1t2u3a4n đứng lên nói:

- Tôi có biệt tài đoán con vịt nào đúng vịt Bắc Kinh, con vịt nào không phải.

Cô hướng dẫn viên phấn khởi:

- Vậy mời quý khách lên thử, nếu đúng nhà hàng sẽ tặng quý khách món quà đặc biệt !

1t2u3a4n đứng dậy cầm con vịt lên ngửi vào phao câu và nói:

- Con này không phải.

Tiếp đó cầm con vịt khác lên ngửi và nói:

- Con này mới đúng là vịt Bắc Kinh.

Sau khi kiểm tra, quản lý xác nhận rằng điều 1t2u3a4n nói là rất chính xác.

Các nhân viên nhà hàng thì vô cùng cảm phục trước tài nghệ của anh ấy.

Cả nhà hàng vỗ tay tán thưởng và ăn uống một cách vui vẻ. Cô hướng dẫn viên trao cho 1t2u3a4n món quà của nhà hàng như đã cam kết.

Sau bữa ăn, cô hướng dẫn viên khóc lóc thảm thiết, cứ nắm chặt lấy 1t2u3a4n và nói:

- Em bị lạc gia đình từ lâu, hôm nay gặp anh là người đầu tiên có tài ngửi phao câu biết được địa chỉ, vậy nhờ anh hãy tìm giúp họ hàng gia đình giúp em vì em đã tìm rất lâu mà không tìm được.

- ?????

No comments:

Post a Comment