27.10.15

Rút không kịp

Dáo sư lanhdien dẫn aydada và các bạn sinh viên đi thăm bảo tàng, trong đó có 3 bức tranh:

1. Một đoàn quân bị giết chết sạch trên chiến trường

2. Một ổ bánh mì nướng bị cháy đen

3. Một người phụ nữ đang mang bầu.

Dáo sư nói:

- Ai mà có thể đặt 1 tên chung cho cả 3 bức tranh sẽ được một phần thưởng.

Và phần thưởng thuộc về sinh viên aydada với câu trả lời ngắn nhất và hợp lý nhất:

- …”RÚT KHÔNG KỊP“….

No comments:

Post a Comment