8.4.12

Chuyện xứ quảng

Hôm nay vào xứ Quảng, lượm được 2 chiện zui zui. 1. Giờ mới biết Quảng Nam có câu sau: Quảng Nam rất đỗi tự hào Dù nghèo sát đất nhưng thằng nào cũng làm thơ. 2. Mẹ cậu 3 dạy Văn, một hôm mới hỏi học sinh: - Em hãy cho biết cảm nghĩ về câu: "Sớm ra bờ suối tối vào hang"? Học sinh: - Thưa cô, Bác là con thỏ ạ.

No comments:

Post a Comment