8.4.12

Tôi cho em 10 điểm

Đến gần hết giờ giảng môn Đê tiện học, trò Chopmat mới lò dò vào lớp. Giáo sư Đê Tiện- Thầy Lục Tuyệt hạch hỏi: - Sao e đến muộn? - Thưa thầy vì 2 chị hàg xóm nhà e cãi nhau. - chopmat gãi tai! - Cãi nhau thì liên quan gì đến em? - Tại chị kia dọa lột áo chị này nên em chờ xem- chopmat ra vẻ vô tội! - À ra thế! Tôi cho em 10 điểm, khỏi phải học môn này nữa! - Giáo sư Luctuyet kết luận!

No comments:

Post a Comment