15.4.12

Cước

Đi học về, vừa bước vào nhà, Thiendi vội chạy vọt ra ngoài sợ hãi hỏi toáng lên: - Mẹ ơi, có ai trong nhà tóc dựng ngược, mắt đỏ quạch vậy? - Bố mày chứ ai! Ông ấy vừa nhận được hoá đơn tính cước Internet.

No comments:

Post a Comment