3.1.12

Nhảy mới yêu hay yêu mới nhảy

Sau một thời gian yêu nhau, một hôm Tí Nị tình tứ hỏi Cafesua
-Nếu em nhảy xuống nước, anh sẽ cứu em chứ,anh yêu?
Cafesua trả lời:
-Nếu như anh nói “có” thì em sẽ nhảy xuống chứ, em yêu? 

No comments:

Post a Comment