3.1.12

Nói tiếng Anh nhứ pháp

Thiên Di làm hướng dẫn viên du lịch đã lâu, khách khứa cũng nhiều nên mối mang lắm lắm...
Hôm nọ có một đoàn khách Mỹ sang Việt Nam du ngoạn, Di nhà ta được phân công dắt khách đi ngó nghiêng Sài Thành...
Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi Di đây là đâu thế?! Di lúng ta lúng túng rồi bảo:
_ Jesus die here!!!
Khách há hốc miệng..
Di ngang Bảo tàng chứng tích chiến tranh, khách lại hỏi: Chỗ này là thế nào?
Di bảo: You (chỉ vào khách) american, me (chỉ vào Di) vietnam pằng pằng... everybody die here....
Khách choáng váng...
Đi ngang Từ Dũ, khách hỏi: Cô ơi!, chỗ này là đâu vậy?
Di tỉnh bơ:
_ Men & women ... pằng pằng, baby born here!!!
Khách xỉu... 

No comments:

Post a Comment