15.1.12

Bể kèo

Ngạo Thế đi hẹn hò về, mặt buồn thiu. Thấy thế Thiết Hoa liền hỏi :
- Hẹn hò tưởng vui chứ, sao lại buồn vậy?
- Ừ thì lúc đầu khá vui. Nàng dường như có cảm tình với tôi rồi thì tự nhiên...
- Sao, kể tiếp đi
- Gặp thangdiennhat
- Rồi sao nữa ?
- Hắn chào : ''Ahhh Ngạo "dê" lâu lắm không gặp, mới "dê'' được em này à ''. Nghe thấy thế nàng liền bỏ đi luôn..

No comments:

Post a Comment