5.7.11

Xin miễn thi

Giáo sư Lục Tuyệt tuyên bố với sinh viên rằng kỳ thi sẽ phải hoãn lại, một
chàng sinh viên mạnh dạn đứng lên thưa:
- Hoãn kỳ thi lại sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập các môn khác,
thưa thầy!
...- Anh tên gì nhỉ? - Giác sư nghiêm giọng.
- Thưa thầy, Makara ạ. - Chàng trai bình tĩnh trả lời.
- Khá lắm Makara! Cậu được miễn thi vì tôi thích người trung thực
dũng cảm.
Chàng trai kia mau miệng:
- Nếu thế thì thưa thầy, hãy miễn thi cho sinh viên tên là
Aydada ạ

No comments:

Post a Comment