24.7.11

Tất cả từ lỗ thủng

Một hôm lão Lục Tuyệt Ngọc Long vào Thi Ẩm lầu mặt mày buồn so..
_Ngạo bói cho ta một quẻ coi .. ta ..vài phút sau ..
_ Ối dào .. lão trốn nợ tình chứ gì .. thôi thế này.. lão đi chơi đi .. ta làm cho lão cái bia mộ .. và nói láo là lão die oy
_ Đa tạ lão Ngạo..
Vài tháng sau .. Lão Lục về lại làng Thi Ẩm khi chủ nợ tình đã bỏ đi .. lão thấy trên bia mộ có vài dòng sau :
Con Người này sinh ra và mất đi bởi lỗ thủng của cao su ..
Sinh ra bởi lỗ thủng trên BCS .. bị tai nạn xe do bánh xe cao su thủng .. và chết bởi lỗ thủng trên cái phao cao su ..

No comments:

Post a Comment