25.7.11

kiếm cớ

Điên lão gặp thiết hoa thấy chướng mắt bèn kiếm cớ đánh:
ĐL: Mày nhìn gì.
TH: Dạ em có nhìn gì đâu, mắt em bị lé.
DL: mày nói gì tao nghe không rõ
TH: dạ em bị sứt môi
DL: thế thì tao đánh mày vì cái tội xấu trai

No comments:

Post a Comment