22.7.11

Quen với ai

Chuyến xe khách vào TAL mấy hôm nay đông nghẹt khách. Lão già Điên Nhất ốm yếu cứ nhấp nhổm không yên. Hồi lâu như hết chịu nổi, Điên Nhất nhã nhặn cất tiếng hỏi chàng trai HoaTuyetHan khôi vĩ ngồi kế bên.
- Lão hỏi vô phép. Tướng mạo công tử trông oai phong quá, chắc công tử là CTV trên TAL?
- Không!
- Mod?
- Không.
- Smod/Admin?
- Không.
Lão Điên nghiến chặt răng, mắt rớm lệ gặng hỏi:
- Thế công tử có thân hữu hay có quen biết với ai qua lại với ba hạng người đó không? Tuyết Hàn khôi vĩ nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt như xuyên nếp nhăn trên mặt lão Điên rồi thủng thẳng trả lời:
- Cũng không.
- Thế thì... Con bà nó, mày đừng gác đao lên chân nội tổ mày nữa.

No comments:

Post a Comment