21.7.11

Chuyện tấm gương

Lại nói sau khi lấy được Ngọc Hà làm vợ, 1 lần
Ngạo Thế và Ngọc Hà một lần rời TAL về thăm nhà. Lúc nghỉ chân ở Phú Khỉ Hưng chờ Ngọc Hà sắm sửa lễ vật, Ngạo Thế thấy mọi người xúm xít mua gương, không biết là cái jì, chàng cũng mua một cái. Về nhà mang ra coi, thấy ngồ ngộ bèn cất đi, lại cấm nương tử không được xem tới. Ngọc Hà sinh nghi, đợi lúc Ngạo Thế đi vắng liền lục tìm thì thấy cái gương. Nhìn vô gương, Ngọc Hà la lên:
- Trời ơi, hoá ra lâu nay chàng ôm ấp hình bóng này, hèn chi lạnh nhạt với mình. Ngọc Hà đem chuyện mách với mẫu thân. Thân mẫu cũng chưa biết cái gương là jì, nhìn vô thì tức jận:
- Trời ơi, vì cái con jà này mà nó hắt hủi con mình đây! Rồi vừa khóc lóc vừa sai ja nhân mời phu quân là lão Điên tới. Thấy bà, Lão Điên hỏi:
- Chuyện chi mà ồn ào quá vậy?
- Ông ơi... con mình khổ lắm... ông ơi! Đoạn vừa khóc vừa chỉ vào tấm gương. Lão Điên chưa nghe rõ cũng cầm lấy cái gương xem rồi la lớn:
- Trời ơi con gái mình nó theo cái thằng jà này hả bà?

No comments:

Post a Comment