25.7.11

Hỏng mắt

ThaiTuPhiNgua đang tản bộ trong ThiAmTran thì bị một bà bà chặn đường hỏi:

- Điệt nhi ơi, điệt nhi tuấn tú oai phong mã thượng như thế chắc tốt bụng lắm, Điệt nhi giúp ta một việc này nhé...

- Bà bà đã nhìn ra được vẻ đẹp của ta. Bà bà cần gì?

- Điệt nhi làm ơn dắt ta tới chỗ đại phu khám mắt nhé.

No comments:

Post a Comment