14.7.11

Đứng được đã không xin về hưu-II

Nhân dịp mới từ viện về, các bộ phận trên cơ thể cậu 3 tổ chức liên hoan. Não bảo:
- Ai có ý kiến gì xin phát biểu....
(các bộ phận tranh nhau xin nghỉ... blah...)


Bỗng có tiếng vong lên:

- Tao mệt quá, tao phải nghỉ thôi.

Các bộ phận nhao nhao:

- Chúng tao cũng làm như mày, sao lại thế được?

Giọng nói lại phều phào:

- Như là như thế what nào. Tao nghỉ là đúng, tao phải liên tục làm việc trong môi trường độc hại, lại tăng ca liên tục, ca 3 càng phải hì hục cày cuốc. Như là như thế nào?

Não bèn hỏi:

- Thế anh là ai? Đứng dậy để mọi người chiêm ngưỡng!

Giọng nói ủ rủ cất lên:

- Ông mà đứng dậy được thì ông đếch thèm xin nghỉ.

No comments:

Post a Comment