5.7.11

Thích khoảng giữa hơn

Gần đây, nhóm phóng viên Thi Ẩm Lâu chúng ta đã tiến hành một cuộc trưng cầu để xem đàn ông Đê Tiện Hội thích phụ nữ có bắp đùi to hay là bắp đùi nhỏ.

Kết quả rất đáng ngạc nhiên:
10% đàn ông tham gia khảo sát thích phụ nữ với bắp đùi lớn.
10% đàn ông thì lại thích phụ nữ với bắp đùi nhỏ.
Và 80% số còn lại thích khoảng giữa hơn. 

No comments:

Post a Comment