5.7.11

Chia sẻ

xichha hỏi Ngạo Thế :
- Này, nếu huynh có 2 cái Merc mới toanh, xin như nhau thì huynh có cho đệ 1 cái không?
- Có chứ, huynh đệ mình có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Nếu có huynh sẽ cho chú 1 cái - Ngạo thế trả lời không do dự.
Một lúc sau, xichha lại hỏi:
- Này, nếu huynh có 2 cái villa to, đẹp, tiện nghi như nhau thì huynh có cho đệ 1 cái không?
- Tất nhiên rồi. Huynh đệ mình thân thiết keo sơn như thế này mà chú còn hỏi thế à?
Một lúc sau, xichha lại hỏi nữa:
- Này, nếu anh có 2 cái di động...
- Này này thôi đi! Chú biết là ta có 2 cái di động thật mà. 004

No comments:

Post a Comment