5.7.11

Không được phép

Vợ lão Hỏa cằn nhằn:
- Trước khi cưới, anh chăm sóc, chiều chuộng em lắm cơ mà!
- Đúng vậy! Nhưng bây giờ, là một người đàn ông nghiêm túc, đứng đắn, anh không thể tự cho phép mình chăm sóc, chiều chuộng một phụ nữ...đã có chồng !!!

No comments:

Post a Comment