5.7.11

Gấp thế

Giáo sư Lục Tuyệt có thói quen kể chuyện tiếu lâm trong lớp học, đặc biệt các câu chuyện của ông rất "bậy".

Điều đó khiến các sinh viên nữ cảm thấy khó chịu. Thiên Di và Điềm Nhi bàn với nhau cứ khi nào giáo sư bắt đầu kể chuyện bậy bạ thì tất cả sẽ đi ra khỏi lớp học.
Không hiểu sao Lục Tuyệt lại biết được "mưu đồ" này.

Vì vậy hôm sau, khi lên lớp vị giáo sư đáng kính lại bắt đầu:

-Nghe nói mùa du lịch năm nay Thi Ẩm Trấn rất khan hiếm "gái bán hoa"...
Chỉ cần nghe đến đó toàn bộ nữ sinh viên đứng dậy và bỏ ra ngoài.
Vị giáo sư Lục Tuyệt liền gọi với theo:
-Này các cô gái, quay lại lớp học đi, ngày mai mới có xe đến Thi Ẩm Trấn cơ mà.

No comments:

Post a Comment