29.8.11

Án phạt

Lão Ngạo, Lão Điên và Lão Lục trộm trái cây bị bắt, quan xử phạt phải ăn các loại trái cây chúng trộm mà ko được nhai và cười, nếu làm không được sẽ bị chặt đầu.
Lão Điên nuốt trái quýt không được bị chặt đầu.
Lão Lục 2 nuốt trái nho, tự nhiên cười, cũng bị chặt đầu.
Lên thiên đường, tên Lão Điên 1 bực tức chửi
- Tao nuốt trái quýt không được thì thôi, mày nuốt có mấy trái nho mà cũng không xong.
Lão Lục thanh minh :
- Bác ko biết gì cả, lúc tôi đang nuốt trái nho, tự nhiên mắc cười ko chịu được, vì thấy Lão Ngạo đang ôm trái sầu riêng ...

No comments:

Post a Comment