8.4.12

Cho thằng chết trôi xin bát cơm

Một đêm, Ngạo làm về trong trạng thái say xỉn, cứ đòi..., vợ bảo: khẽ thôi anh, kẻo con nó dậy Ngạo:kệ, nó ngủ như thằng chết trôi thế kia biết làm sao được- Nói đoạn xông tới. Hôm sau cả nhà đang ăn cơm, Nhóc Kiếm Phong chìa bát ra bảo mẹ: "Cho thằng chết trôi xin bát cơm..."

No comments:

Post a Comment