7.2.12

Chuyện sex là truyện lịch sử

Thấy ông nội Phụng Hoàng rất chăm chú vào cuốn sách, aydada quay sang hỏi ông :
- Ông ơi, ông đọc truyện gì thế ?

Phụng Hoàng nhẹ nhàng trả lời :
- Truyện lịch sử cháu ạ .

Với vẻ nghi hoặc, aydada ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc :
- Ông đọc truyện sex, thế mà ông nói dối cháu .
Phụng Hoàng lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán :
-Với cháu... là truyện sex, còn với ông, nó là lịch sử.

No comments:

Post a Comment