7.2.12

Máy phát hiện nói dối

Kỹ sư Điện toán Chopmat tính tình hay đa nghi, nên anh chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, anh đem ra thử con trai.

Cậu con trai vừa đi học về Chopmat đem robot ra hỏi:

- Sao con đi học về trễ vậy?
...
- Con qua nhà bạn mượn sách về học.

Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.

Chopmat cười:

- Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con, bố không dám nói dối ông nội nửa lời.

Ngay lập tức, robot đạp Chopmat ta một cái bay vào tường. Vợ Chopmat thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:

- Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!

Robot quay qua nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi

No comments:

Post a Comment