23.2.12

DM mày..Lãnh

Lãnh Diện đang hành nghề xe ôm .. đang lòng vòng kiếm khách,thì một chàng tây ba lô nhảy xổ ra đường mém tí nữa va phải hắn
Lãnh Điện bèn thốt lên ngôn ngữ Đan mạch

_Đ.M mày thằng tây mù..

Lãnh diện bỗng thấy chàng tây tươi cười ngoắc mình lại .:

_ What your nam ,please

_ à.. ờ .. my nam lãnh ..xe ôm hả??

_ Không .. Đ.M mày lãnh..

No comments:

Post a Comment