15.2.12

Nguyên Nhân

Lão Điên và lão Lục đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp.

Khi lại gần nhau, Lão Lục thấy lão Điên có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, Lão Lục chỉ xuống cẳng chân cà thọt của mình, cất giọng than vãn:

- Té xe, cách đây 10 ngày.

Lão Điên gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài:

- Kứt chó! Cách đây 20 mét!

No comments:

Post a Comment