18.4.13

Tập bơi

Trong phòng thay quần áo ở hồ bơi, hỏi Aydada học hỏi kinh nghiệm Huynh Ngạo: "Huynh cho đệ hỏi, dạy bọn con gái tập bơi thì làm thế nào nhỉ?"
- Thú vị đấy, Chú mày phải tế nhị và dịu dàng, một tay đỡ phần ngực còn tay kia đỡ phần bụng của nàng. Hãy để miệng nàng ở dưới mặt nước một chút để nàng không hét ầm lên, người ta sẽ chú ý. Mà chú mày có bạn gái mới hay sao đấy?

- Đâu có,đệ dạy đứa em gái ấy mà.

- Ôi dào, em gái thì quẳng mẹ nó xuống nước! Bơi được tuốt!