29.11.15

Đến bác sỹ trước khi lên thiên đường

Bác sĩ Hoa Chuối Hỏa Tà Nương khám bệnh cho bé Lenne. Vì không cobe sợ nên ông vừa khám vừa hỏi chuyện.


- Nào, ngồi ngoan nhé để bác khám cho. Rồi bác sẽ cho cháu xem thiên đường. Cháu có biết làm thế nào để đến được thiên đường không?

- Có chứ ạ! Để đến được đó, trước tiên con người cần phải chết trước đã.

Bác sĩ giật mình bởi sự hiểu biết của nhóc, nhưng vẫn hỏi tiếp để xem nhóc thông thái đến đâu:

- Giỏi lắm, nhưng muốn chết thì chúng ta phải làm gì nào?

- Phải đến bác sĩ trước ạ!

- !!!

No comments:

Post a Comment