27.11.15

Không gọi được

Lâu lắm không liên lạc được với linfie. Hôm nay lão gọi điện than thở:
- Chú cho anh số điện thoại gì mà anh bấm mãi chả được. Chả biết làm sao gọi được cho chú
- Sao thế? Mọi người vẫn gọi em ầm ầm mà!
- Chú xem, số của chú là: +84 919126566, mà anh kiếm trên cả cái điện thoại có phím nào là phím + đâu! crying
- Ặc
- Cuối cùng sao anh gọi được?
- Hôm nay bí quá, Anh gọi lên 1080, họ bảo đổi cái chữ +84 bằng phím số 0. Thế là gọi được!

No comments:

Post a Comment