11.12.11

Bình Luận

Bánh xe rất thích bình luận mọi chuyện xung quanh. Phải nói cô có kiến thức rất rộng. Một hôm, lanhdien đang xem chương trình tin bóng đá, bỗng bánh xe ở đâu vào xem 1 chút rồi phán:
- Hai bên đá hấp dẫn đấy, tiền đạo bén, thủ môn xuất sắc nhưng thằng hậu vệ hai bên lỏng lẻo quá cứ để bên kia nó sút hoài!

No comments:

Post a Comment